TỔNG THỐNG TRUMP DỄ THƯƠNG GHÊ (Thi Ca / Úc Châu)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sept.02-2020

Ông triệu phú Trump cũng thích nhập vai nhỏ nhỏ trong vài bộ phim cho vui. Dù chỉ xuất hiện trong vài phút thôi cũng vui.
Cái gì Ông cũng hoá thân vào, tính cách của một người phóng khoáng hoà nhập và thân thương.
Nghe Ông hát trong vai một nông dân, xem Ông diển một vai nhỏ trong phim …sẽ thấy Ông dễ thương đến mức nào.
Phẫm và chất tự nhiên phát xuất ra không gượng gạo, làm mọi người xung quanh thấy vui lây.
Bây giờ, Ông đã thành vị Tổng Thống uy danh nhất thế giới, Ông có khác nhiều vì Ông phải tập trung hơn cho các nhiệm vụ quốc gia. Nhưng thần dân của Ông và mọi người trên thế giới đều nhận ra sự hài hoà của buồn vui, thành công thất bại, đau khổ sung sướng, tất cả toát ra tự nhiên, làm hút hồn mọi người cùng nhập chung vào một mục tiêu duy nhất là cùng Ông chiến đấu cho nhân loại, cho công bình.

TỔNG THỐNG TRUMP DỄ THƯƠNG GHÊÔng triệu phú Trump cũng thích nhập vai nhỏ nhỏ trong vài bộ phim cho vui. Dù chỉ xuất hiện trong vài phút thôi cũng vui.Cái gì Ông cũng hoá thân vào, tính cách của một người phóng khoáng hoà nhập và thân thương.Nghe Ông hát trong vai một nông dân, xem Ông diển một vai nhỏ trong phim …sẽ thấy Ông dễ thương đến mức nào.Phẫm và chất tự nhiên phát xuất ra không gượng gạo, làm mọi người xung quanh thấy vui lây.Bây giờ, Ông đã thành vị Tổng Thống uy danh nhất thế giới, Ông có khác nhiều vì Ông phải tập trung hơn cho các nhiệm vụ quốc gia. Nhưng thần dân của Ông và mọi người trên thế giới đều nhận ra sự hài hoà của buồn vui, thành công thất bại, đau khổ sung sướng, tất cả toát ra tự nhiên, làm hút hồn mọi người cùng nhập chung vào một mục tiêu duy nhất là cùng Ông chiến đấu cho nhân loại, cho công bình.

Posted by Thi Ca on Wednesday, September 2, 2020