VŨ ĐIỆU HỎA CÔNG (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Đêm qua BLM lại biểu tình “ôn hòa” ở Portland. Như mọi khi đám bạo loạn rót đạn cối pháo bông, gạch đá và bom xăng molotov cocktail xuống đội hình cảnh sát.
Tuy nhiên lần này một xạ thủ molotov cocktail “sucker” bắn như hạch, phe ta bắn trúng phe mình. Một chiến sỹ BLM anh dũng thoát thân từ biển lửa của quân bạn. Chiến sỹ ấy nhảy điệu Tweet cổ điển với ngọn lửa bập bùng cháy sáng nơi cẳng rất đẹp. Anh ấy còn biểu diễn lăn qua lăn lại như điệu Rap hiện đại nữa. Cám ơn những điệu nhảy tuyệt vời của BLM.