THƯƠNG TIẾC CỰU CHUẨN TƯỚNG LÊ VĂN TƯ (MAXIMILIAN KOLBE)/ QL.VNCH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chuẩn Tướng Lê Văn Tư (1931), nguyên là một tướng lĩnh gốc Nhảy dù của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Chuẩn tướng. Ông xuất thân từ những khóa đầu tiên ở trường Võ bị Quốc gia do Chính phủ Quốc gia Việt Nam thành lập với sự hỗ trợ của Quân đội Pháp nhằm mục đích đào tạo sĩ quan người Việt phục vụ cho Quân đội Liên hiệp Pháp. Ra trường ông gia nhập đơn vụ Nhảy dù nhưng chỉ phục vụ Binh chủng này một thời gian ngắn, sau chuyển qua đơn vị Bộ binh.

Tiểu sử & Binh nghiệp

Ông sinh ngày 29 tháng 9 năm 1931, là con thứ 4 trong một gia đình trung nông khá giả[2] tại làng Điều Hòa, Thuận Trị, tỉnh Mỹ Tho.[3] Ông học Tiểu và Trung học chương trình Pháp tại Mỹ Tho. Tốt nghiệp với văn bằng Thành chung. Sau đó từ năm 1947 đến năm 1949 ông theo học trường Y tá Đông Dương tại Bênh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Ra trường, về tùng sự tại Tòa Đô sảnh Sài Gòn. Sau chuyển về nguyên quán, phục vụ tại Bệnh viện Mỹ Tho.

Quân đội Quốc gia Việt Nam

Cuối tháng 6 năm 1951, thi hành lệnh động viên ông nhập ngũ vào Quân đội Quốc gia, mang số quân: 51/121.317. Theo học khóa 5 Hoàng Diệu tại trường Võ bị Liên quân Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 7 năm 1951. Ngày 24 tháng 4 năm 1952 mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy hiện dịch. Ra trường, tình nguyện vào đơn vị Nhảy dù của Quân đội Liên hiệp Pháp phục vụ tại Tiểu đoàn 1 với chức vụ Trung đội trưởng. Giữa năm 1953, ông được thăng cấp Trung úy chuyển sang Tiểu đoàn 3 Nhảy dù giữ chức vụ Đại đội phó.

Tháng 8 năm 1954, sau Hiệp định Genève (ngày 20 tháng 7), ông rời Binh chủng Nhảy dù. Chuyển nhiệm vụ sang Quân trường Huấn luyện Bộ binh, ông được cử giữ chức Thanh tra Quân huấn Trung tâm Huấn luyện số 1 Quán Tre[4] do Trung tá Trần Tử Oai làm Chỉ huy trưởng.

Quân đội Việt Nam Cộng hòa

Giữa Năm 1956, sau hơn nửa năm từ Quân đội Quốc gia chuyển sang phục vụ cơ cấu quân đội mới của Đệ nhất Cộng hòa là Quân đội Việt Nam Cộng hòa, ông được cử làm Đại đội trưởng Đại đội Chỉ huy Công vụ của Trung đoàn 32 do Thiếu tá Đỗ Kiến Nhiễu làm Trung đoàn trưởng, đồn trú tại Cái Vồn thuộc Sư đoàn 11 khinh chiến.[5] Đến tháng 7 năm 1957, chuyển qua giữ chức vụ Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 13 cũng thuộc Trung đoàn 32. Sau đó được cử đi học khóa Sĩ quan Hành chính, mãn khóa về làm Phụ tá Hành chính Trung đoàn 33 do Thiếu tá Phạm Quốc Thuần làm Trung đoàn trưởng. Đầu năm 1958, biệt phái ngoại ngạch tại Phủ Tổng thống, làm Phụ tá cho Thiếu tá Phạm Ngọc Thảo[6], đặc trách nghiên cứu Kế hoạch Khu trù mật. Tháng 3 năm 1959, ông được cử làm sĩ quan đặc trách Khu trù mật Ba Chúc, quận Tịnh Biên, Long Xuyên do Đại úy Nguyễn Văn Chất làm Quận trưởng, Trung tá Nguyễn Văn Minh làm Tỉnh trưởng.

Đầu năm 1960, ông được thăng cấp Đại úy, biệt phái sang lĩnh vực Hành chính Quân sự và được chỉ định làm Phó Tỉnh trưởng Nội an tỉnh Vĩnh Long do Đốc phủ sứ Khưu Văn Ba[7] làm Tỉnh trưởng. Sau 10 ngày, bàn giao chức vụ Phó tỉnh Nội an lại cho Thiếu tá Lê Thành Đô[8]. Ngay sau đó ông được cử đi làm Quận trưởng quận Sa Đéc.

Giữa năm 1961, nhận lệnh bàn giao chức vụ Quận trưởng Sa Đéc lại cho Đại úy Nguyễn Văn Xinh[9] Tháng 7 cùng năm, ông được thăng cấp Thiếu tá và được bổ nhiệm chức vụ Tỉnh trưởng tỉnh Phong Dinh[10] thay thế Thiếu tá Trần Cửu Thiên[11] được cử đi du học tu nghiệp khóa Bộ binh cao cấp tại Hoa Kỳ.

Tháng 11 năm 1962, ông nhận lệnh bàn giao tỉnh Phong Dinh lại cho Thiếu tá Trần Bá Di, Thiếu tá Trần Đình Thọ làm Phó tỉnh Nội an. Giữa năm 1963, ông được cử theo học lớp Chỉ huy và Tham mưu cao cấp tại Đà Lạt.

Đầu tháng 11 năm 1963, sau cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm (ngày 1 tháng 11), ông trở lại quân đội và được cử giữ chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 32 thuộc Sư đoàn 21 Bộ binh do Đại tá Cao Hảo Hớn làm Tư lệnh, đồng thời ông kiêm chức vụ Tư lệnh Khu chiến U Minh Thượng và U Minh Hạ.

Đầu tháng 6 năm 1964, bốn tháng sau cuộc Chỉnh lý nội bộ Hội đồng Quân nhân Cách mạng vào ngày 30 tháng 1 của tướng Nguyễn Khánh, một lần nữa ông được biệt phái sang Hành chính và được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng tỉnh Hậu Nghĩa thay thế vị tiền nhiệm đầu tiên là Trung tá Sầm Tấn Phước[12] Ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng hòa 1 tháng 11 cùng năm, ông được thăng cấp Trung tá tại nhiệm.

Ngày 19 tháng 2 năm 1965, ông tham gia cuộc đảo chính Chính quyền quân đội do Thiếu tướng Lâm Văn Phát và Đại tá Phạm Ngọc Thảo cùng cầm đầu. Cuộc đảo chính bất thành, ông bị bắt giam tại Quân lao Gò Vấp. Trung tá Nguyễn Trí Hanh[13] được cử thay thế ông làm Tỉnh trưởng Hậu Nghĩa. Đến ngày 7 tháng 5 cùng năm, ông bị xét xử trước Tòa án Mặt trận Quân sự, tòa tuyên án ông 6 tháng tù ở, giáng cấp xuống binh nhì, buộc giải ngũ và xóa tên trong danh bạ Quân đội VNCH. Sau khi bị buộc giải ngũ, ông về cư ngụ ở quê quán Mỹ Tho.

Cuối năm 1965, ông được gọi tái ngũ và được phục hồi cấp bậc Trung tá như cũ. Đầu năm 1966, ông được cử làm Phụ tá Tư lệnh Sư đoàn 7 Bộ binh đặc trách lãnh thổ Khu chiến thuật Tiền Giang kiêm Tham mưu phó Chiến tranh Chính trị do Đại tá Nguyễn Viết Thanh làm Tư lệnh.

Hạ tuần tháng 3 năm 1968, ông được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Gò Công thay thế Trung tá Trần Thanh Xuân[14]. Ngày Quốc khánh 1 tháng 11 cùng năm ông được thăng cấp Đại tá. Đến giữa năm 1969, ông nhận lệnh bàn giao tỉnh Gò Công lại cho Đại tá Nguyễn Tất Thinh[15] ông chuyển đi giữ chức vụ Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Long An thay thế Đại tá Nguyễn Văn Ngưu[16]

Tháng 11 năm 1970, bàn giao tỉnh Long An lại cho bào đệ là Trung tá Lê Văn Năm[17](nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 14, Sư đoàn 9 Bộ binh). Ngay sau đó, ông được bổ nhiệm chức vụ Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Gia Định thay thế Đại tá Nguyễn Văn Tồn[18].

Ngày 19 tháng 1 năm 1972, được lệnh bàn giao chức vụ Tỉnh trưởng Gia Định lại cho Đại tá Châu Văn Tiên[19]. Ngay sau đó, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 25 Bộ binh thay thế Trung tướng Nguyễn Xuân Thịnh được bổ nhiệm chức Chỉ huy trưởng Pháo binh Trung ương.

Ngày Quốc khánh 1 tháng 11 cùng năm, ông được thăng cấp Chuẩn tướng tại nhiệm.

Thượng tuần tháng 11 năm 1973, do liên quan đến việc nhận hối lộ trong vụ buôn lậu quân trang quân dụng lúc bấy giờ. Ông bị câu lưu sau khi bàn giao chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 25 Bộ binh lại cho Đại tá Nguyễn Hữu Toán.[25] Ông bị đình chỉ quân vụ và bị quản thúc tại gia đợi lệnh của Tòa án Mặt trận Quân sự. Cuối năm 1974, ông bị tạm giam tại Đề lao Chí Hòa để chờ điều tra.

1975

Sau ngày 30 tháng 4, ông được cho về với gia đình. Sau đó trình diện ban Quân quản Thành phố Sài Gòn, ông tiếp tục bị đưa đi tù lưu đày từ Nam ra Bắc đến ngày 11 tháng 2 năm 1988 mới được trả tự do.

Năm 1990, ông cùng gia đình xuất cảnh theo chương trình “Ra đi có trật tự” diện H.O do Chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh. Định cư tại Garden Grove, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Huy chương

– Bảo quốc Huân chương đệ tam đẳng.
– Một số huy chương quân sự, dân sự khác.

Lê Văn Tư
Chức vụ
Cờ Thẳng tiến.png
Tư lệnh Sư đoàn 25 Bộ binh
Nhiệm kỳ 1/1972 – 11/1973
Cấp bậc -Đại tá (11/1968)
-Chuẩn tướng (11/1972)
Tiền nhiệm -Trung tướng Nguyễn Xuân Thịnh
Kế nhiệm -Đại tá Nguyễn Hữu Toán
Vị trí Quân khu III
Tư lệnh phó
Tham mưu trưởng
-Đại tá Trần Vĩnh Huyến
-Đại tá Trương Thắng Chức
Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng
Tiểu khu Gia Định
Nhiệm kỳ 11/1970 – 1/1972
Cấp bậc -Đại tá
Tiền nhiệm -Đại tá Nguyễn Văn Tồn
Kế nhiệm -Đại tá Châu Văn Tiên
Vị trí Biệt khu Thủ đô
thuộc Quân khu III
Tinh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng
Tiểu khu Long An
Nhiệm kỳ 6/1969` – 11/1970
Cấp bậc -Đại tá
Tiền nhiệm -Đại tá Nguyễn Văn Ngưu
Kế nhiệm -Trung tá Lê Văn Năm
Vị trí Quân khu IV
Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng
Tiểu khu Gò Công
Nhiệm kỳ 3/1968 – 6/1969
Cấp bậc -Trung tá (11/1964)
-Đại tá
Tiền nhiệm -Trung tá Trần Thanh Xuân
Kế nhiệm -Đại tá Nguyễn Tất Thinh
Vị trí Vùng 4 chiến thuật
ARVN 7th Division SSI.svg
Phụ tá Tư lệnh SĐ 7 Bộ binh
Đặc trách khu Chiến thuật Tiền Giang
kiêm Tham mưu phó CTCT
Nhiệm kỳ 1/1966 – 3/1968
Cấp bậc -Trung tá
Vị trí Vùng 4 chiến thuật
Tư lệnh Sư đoàn -Đại tá Nguyễn Viết Thanh
Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng
Tiểu khu Hậu Nghĩa
Nhiệm kỳ 2/1964 – 2/1965
Cấp bậc -Thiếu tá (7/1961)
-Trung tá
Tiền nhiệm -Trung tá Sầm Tấn Phước
Kế nhiệm -Trung tá Nguyễn Trí Hanh
Vị trí Vùng 3 chiến thuật
21st Division.jpg
Chỉ huy Trung đoàn 32/SĐ 21 BB
Tư lệnh Khu chiến U Minh Thượng và Hạ
Nhiệm kỳ 11/1963 – 2/1964
Cấp bậc -Thiếu tá
Vị trí Vùng 4 chiến thuật
Tư lệnh Sư đoàn -Đại tá Cao Hảo Hớn
Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng
Tiểu khu Phong Dinh
Nhiệm kỳ 7/1961 – 16/1963
Cấp bậc -Thiếu tá
Tiền nhiệm -Thiếu tá Trần Cửu Thiên
Kế nhiệm -Thiếu tá Trần Bá Di
Vị trí Vùng 4 chiến thuật

 Binh nghiệp

Phục vụ Flag of South Vietnam.svg Việt Nam Cộng hòa
Thuộc Flag of the Army of the Republic of Vietnam.jpg Quân lực Việt Nam Cộng hòa
Năm tại ngũ 19511974
Cấp bậc US-O7 insignia.svg Chuẩn tướng
Đơn vị Vietnamese Airborne Division 's Insignia.svg Binh chủng Nhảy dù
Hiệu kỳ Trung tâm Huấn luyện Quang Trung.png TTHL Quang Trung
ARVN 7th Division SSI.svg Sư đoàn 7 Bộ binh
Cờ Thẳng tiến.png

*****************************

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và quí bằng hữu xa gần, Chồng, Cha, Ông của chúng tôi: 

Ông Maximilian Kolbe Lê Văn Tư Cựu Chuẩn Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 25 BB/QLVNCH 

Đã từ trần ngày 1 tháng 2 năm 2021 tại Fountain Valley, California. Hưởng thọ 90 tuổi. 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 02 năm 2021 tại nhà thờ: Blessed Sacrament Church 14072 Olive Street Westminster, CA 92683 (714) 892-4489 

Thăm viếng từ 11:30 sáng đến 6:30 chiều ngày 26 tháng 02 năm 2021 tại: Peek Funeral Home 7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683 

714-893-3525 Tang Gia đồng khấp báo 

Vợ: Bà Lê Văn Tư nhũ danh Võ Thị Xương. 

Trưởng Nữ: Lê-Nguyễn Thị Thu-Nga, chồng Nguyễn Phước Thành cùng các con. 

Trưởng Nam: Lê Văn Quận, vợ Nguyễn Diễm cùng các con. 

Thứ Nữ: Lê Thị Thu-Loan, chồng Trần Văn Tấn cùng các con. 1 

Thứ Nam: Lê Văn Dinh. Thứ Nữ: Lê Thị Thu-Tâm, chồng Lê Hoàng Linh cùng các con. 

Thứ Nam: Lê Văn Trí, vợ Dana Trang Nguyễn cùng các con. 

Thứ Nam: Lê Văn Hoàng, vợ Lê Thị Nhung cùng các con. 

Cáo phó này thay thế thiệp tang. 

Xin miển phúng điếu. 

Điện thoại tang gia:

 (714)454-2753, (951)544-0997