THƯ TỪ HẠ VIỆN HOA KỲ GỬI BÀ GIÁM ĐỐC EMILY MURPHY

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hình chụp dưới đây là văn bản chính thức của Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ  “CONGRESS OF THE UNITED STATES – House of Representatives”  gởi cho Giám Đốc Cơ Quan Phục Vụ Hành Chính – Bà Emily Murphy ngày 13/11/2020 liên quan đến việc đảng Dân Chủ hối thúc Bà Murphy xác nhận ông Joe Biden là President-select.  Nhưng Hạ Viện đã từ chối yêu cầu của bà Murphy. Như vậy trên nguyên tắc pháp lý chưa thể gọi ông Joe Biden là president-elect. 

Page 1/2

Page 2/2