THÔNG BÁO: NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÀN ÁP ĐẠO CAO ĐÀI

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thánh thất đạo Cao Đài tại Tây Ninh

THÔNG BÁO

Kính thưa Quý Chức Sắc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.
Kính thưa, Quý Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại.
Kính thưa Các Nước Tự Do trên Thế Giới.
Kính thưa Quý Cơ Quan Công Quyền LHQ, Quý cơ Quan Truyền Thông Quốc Tế và tất cả Quý Vị quan tâm đến Nhân Quyền, Dân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.

Tôi Chánh Trị Sự Hứa Phi, Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam và Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, xin trân trọng kính thông báo một số việc như sau.

Đối với chính sách của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, lúc nào họ cũng muốn tiêu diệt các Tôn Giáo Chánh Truyền bằng cách họ dựng lên một số tổ chức Tôn Giáo quốc doanh làm việc cho chế độ cộng sản để họ dễ dàng kiểm soát, nên chúng tôi là những tín đồ của  Đạo Cao Đài Chân Truyền giữ đúng luật của ĐỨC CHÍ TÔN khai mở Đạo Cao Đài từ năm 1926, nên đồng đạo ở các địa phương không theo tổ chức Cao Đài quốc doanh, là Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh, do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dựng lên, họ tìm đủ mọi cách để tiêu diệt.

Chúng tôi còn giữ lại một số Thánh Thất và mượn một số nhà của Đồng Đạo để sinh hoạt Tôn Giáo, nhưng nhà cầm quyền cộng sản cũng không để yên, trước đây họ đã dùng quyền lực của đời đã lấy một số Thánh Thất lớn, gần đây vào ngày 18/06/2020, nhà cầm quyền Tỉnh Phú Yên kết hợp với Cao Đài Quốc Danh, đến chiếm Thánh Thất Hiếu Xương (nay Thánh Thất Phú Lâm) thuộc Tộc Đạo Hiếu Xương, Tỉnh Phú Yên do Chánh Trị Sự Cao Minh  xử lý Thường Vụ của Thánh Thất lên tiếng phản đối và được Đồng Đạo nhiều Tỉnh khác đến giúp đỡ,  không cho họ chiếm  nên họ quay lại đàn áp.

Ngày 21/8/2020, công an Tỉnh Bình Định, triệu tập Chánh Trị Sự, Nguyễn Hà và Nguyễn Văn Danh lên làm việc với tội danh là ủng hộ Thánh Thất Hiếu Xương là không đúng Luật Của nhà nước.

Ngày 22/8/2020, công an ở Huyện Vũng La tỉnh Phú Yên triệu tập Chánh Trị Sự, Huỳnh Thị Kim Xuyến và một số Đồng Đạo nơi Thánh Thất, Vũng La lên làm việc họ hăm dọa không được hỗ trợ cho Tộc Đạo Hiếu Xương.

Ngày 26/8/2020, công an triệu tập một số Đồng Đạo ở xã Sơn Thành và ngày 3/9/2020  công an Tỉnh Phú Yên, triệu tập Chánh Trị Sự Cao Minh, Phó Trị Sự Nguyễn Thị Miễn, Thông Sự  Nguyễn Thị Hồng và một số Đồng Đạo lên Phường Phú Đông làm việc với tội danh là chống lại lịnh của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên, đưa ông Thành ở Bình Định về cai quản Đạo nơi Thánh Thất Hiếu Xương(chính Quyền Đời mà lại thuyên bổ người đạo), và  gây rối mất trật tự nơi địa bàn phường.

Kính thưa Quý Chức Sắc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Quý Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, Quý Cơ Quan Công Quyền Quốc Tế, vì những việc làm sai trái của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài chúng tôi cực lực phản đối những hành vi đàn áp Tôn Giáo ở Việt Nam.

Kính mong Quý Vị quan tâm đến Quyền Tự Do Tôn Giáo tại Việt Nam.

Việt Nam ngày 6 / 9 / 2020.

Người tường trình.

CTS Hứa Phi.

Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài.