Thời của ” Quân Đội nhăn răng “

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Danlambao) – Quân Đội nhăn răng! Đó là thời Quân Đội Nhân Dân phải mượn sinh viên đóng vai Trung Tá trong lễ diễn binh Ngày 2 Tháng 9 năm 2015.
Trước khi vào nội dung “Thời của Quân Đội nhăn răng”, Chổi tôi xin có vài lời để xác minh là, đặt cái tựa như trên, người mổ (cò bàn phím/ người viết)) không hề có ý miệt thị xúc xiểm đến Quân Đội Nhân Dân, vì bản thân xưa kia cũng là một người lính, mà một người lính của VNCH thì được giáo dục phải tôn trọng cả những người cầm súng ở phe đối nghịch vì dẫu sao họ hành động vì bổn phận, trách nhiệm và danh dự của một quân nhân như mình vậy. Nên hai chữ “nhăn răng” viết thường ở đây tuy đọc lên nghe hao hao “Nhân Dân” viết hoa, chỉ là sự trùng hợp âm thanh hoàn toàn ngoài ý muốn. Ý của tác giả rất giản dị: “Quân đội nhăn răng” là một quân đội đã chết.
Một Quân Đội đã chết khi quân đội ấy không còn phục vụ cho tổ quốc, nhân dân, nhưng phụ vụ cho một băng đảng. Đó là một cách chết ai cũng đã “biết rồi, khổ lắm…” kể từ khi Hiến Pháp nước CHXHCNCC tu chính năm 2013!.
Một Quân Đội đúng với bản chất của nó, chết như thế (theo HP/ CHXHCNCC 2015) là một cái chết bất đắc kỳ tử, đau thật đấy, nhưng không bị nhục như khi phải mượn sinh viên đóng vai Trung Tá để diễn binh.
Diễn binh là gì nếu không phải là trình diễn quân binh của quốc gia tức quân đội của nước ấy cho chẳng những dân mình mà cả thế giới thấy. Quân đội không chỉ là sức mạnh, mà còn là bộ mặt của một quốc gia. Trong lễ diễn binh gọi là mừng 70 năm Độc lập ngày 2/9 vừa qua, sức mạnh quân đội cấp Trung Tá được biểu diễn bằng đôi chân dài cô sinh viên đã biến bộ mặt quốc gia thành bộ mặt gian manh xảo trá.
Nói đến sức mạnh Quân Đội bị xuôị lơ như đôi chân dài cô sinh viên và bộ mặt quốc gia ra mặt gian trá mà không nhắc đến dàn huy chương cài trên ngực lính cái Trung Tá giả cũng là một điều bất công đối với huy chương đúng nghĩa. Huy chương là thứ phải đổ máu ra mới có chứ đâu phải bông cỏ dại bên đường muốn ngắt hái cài lên ngực lục nào tùy hứng tùy thích
Còn gì có thể làm nhục hơn nữa Quân Đội Nhân Dân bằng biến Quân Đội Nhân Dân thành Quân Đội nhăn răng. Nhăn răng như chó chết thui rồi qua cuộc diễn binh vừa rồi?
Qua cách diễn binh ngày 2/9 vừa rồi, tác giả bài này là một cựu binh thuộc “Bên thua cuộc” mà còn thấy xúc phạm thay cho các anh “Bên thắng cuộc” lúc nào cũng tự hào mình là Quân Đội Nhân Dân.
Không biết các anh nghĩ sao về đảng các anh có bổn phận phải bảo vệ?
7/9/2015