THÁNG BA KHÔNG BÌNH AN (Phan Phi Danh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

vietnam-war-1966-305.jpg

Tôi đã qua đủ những ngày tháng Ba 1968, 1972, 1975.. Không kể những ngày Tháng Ba sau 1975 trong phòng giam bắt đầu nóng để có thể nằm xuống sàn ngủ (ngồi từ mùa Đông năm trước); nên có những lời như sau – Những lời không thể Thật hơn.

 

    Người gào giữa trưa ngày Tháng Ba

    Pleiku trời nắng nóng nứt đá

    Lê lết, kiệt cùng dân chạy giặc

    Bà già gục chết, mắt khô ran

 

    Thiền giả viết thơ không nội dung

    Kinh, kệ, mõ, chuông, nhạc suối, hoa rừng..

    “Tình Yêu” nhiệm mầu, bình yên cửa Phật

    Con Người gần chết, bật run khan!

 

3.

  “Thầy” tu Đại Đạo – Kết Bồ Đề

   Không thiệt điều chi..

   Được vô kể!

   Nhắm mắt trầm tư..

   Nhập đại định

   Hóa ra “thầy” tính kế trăm bề!

 

4.

  Phật dạy.. Hãy vất bỏ!

  Thầy có rất nhiều vào 

  Bồ Tát chỉ Thiền Định

  Thầy “tính” được bao nhiêu? 

 

  Đêm mưa đầu năm nghe “Huyền Thoại Mẹ”  (*)

  Mẹ còn đâu nữa.. Bớ người ta!

  Mẹ chết Mậu Thân, đập đầu, chôn sống!

  Mẹ nào chờ con tiến về Sài Gòn?

  (*) Huyền Thoại Mẹ: Bài hát TCS sau 1975    

 

6.

   Tháng Ba, giặc Bắc tràn Cao Nguyên (*)

   Tháng Tư, quân ta “giải phóng” Sài gòn

   Tiến về Sàigòn… Chiếm nhà mặt tiền

   Cộng sản? Cộng sản là gì?

   Phải gọi đúng tên!       

(*) Tháng Ba Tây Nguyên-Nguyễn Khải, đại tá, đại biểu quốc hội, chủ tịch hội nhà văn hà nội, 1980’s. Con Khải, Nguyễn Khải Hoàn, chủ tịch cơ quan nhà đất, bất động sản Tp/hcm sau 1975.

  Đường vinh quang xây xác quân thù (*)

  Chiến thắng bốc mùi tanh từ máu

 “Giải phóng” đồng âm nghĩa đen, lẫn bóng

  Giải quyết con người – Phóng loại Ngụy Dân!

(*)  Đường vinh quang xây xác quân thù: Tiến Quân Ca, Văn Cao – “quốc ca” cộng sản hà nội. 

 

8.

   Vật đói mới săn mồi

   Người giết người xem chơi (*)

   Thú cắn xé bởi đói

   Lịch sử dài tranh gái (**)

(*) Giác Đấu thời La Mã Cổ Đại, kéo dài ngàn năm đến Thế Kỷ Thứ Hai Sau Công Nguyên mới ngưng – Võ Sĩ Giác Đấu chết hoặc thắng đối thủ (người, thú dữ)

(**) Cléopatre, Tây Thi, Bao Tự, Đắc Kỷ, Điêu Thuyền.. Nguyên nhân nhiều cuộc huyết chiến suốt lịch sử Đông-Tây 

 

   Mike Tyson rất mạnh

   Nổi danh đánh gục người

   Luật Hà Nội kết tội

   Giật củ sắn cầm hơi! 

 

10.

    Ông đi tới tận cùng (*)

    Tôi chỉ được một nửa

    Chẳng so bì hơn, thua

    Ngẫm kỹ cũng bằng thừa!

    (*) Dotoievsky: Tôi đi tới tận cùng điều người khác chỉ tới một nửa

   

11.

     Thế gian có lắm điều không Thật

     Biển Khổ đầm đìa nước mắt Phật   

     Nhà Thơ-Thiền Sư viết “Kinh Tình Yêu

     Sáng nở, tàn nhanh không tới buổi chiều! 

 

12.

     Thân, nghiệp, phận vô xứ

     Do bất bình tắc minh

     Gắng hết lực bình sinh  

     Cũng chỉ chữ ấy chữ…

 

Từ những tháng Ba không bình yên..

Tháng Ba, 2021,

Phan Phi Danh.