1 Chiến Hữu TPB VNCH nơi Quê Nhà

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

trong những ngày tháng qua trên 1 số trang mạng đã đăng tải 1 bản tin nói về 1 chiến hữu TPB VNCH với những hình ảnh thật thương tâm, chúng tôi đã cố gắng truy tìm theo bản tin và đã gặp được người – Kính Chuyển đến Qúy Chiến Hữu 

nhờ trang web này chúng tôi đã tìm được chú

 http://www.vietlinhweb.com/Diendan/index.php?showtopic=13869