SƯ ĐOÀN 18 BỘ BINH/ QL VNCH TẠI MẶT TRẬN XUÂN LỘC THÁNG 4-1975 (Người Nhập Cuộc)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Đồng Bào Di Tản Tại Phi Trường Nha Trang ngày 27/3/1975

Người Lính VNCH Sơ Tán Đồng Bào Rời Khỏi Khu Vực Giao Tranh 18/3/1975