SÓNG VỖ HOÀNG SA (Thơ Ngư Sĩ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ Hải Quân VNCH đã chiến đấu bảo vệ lãnh thổ quê hương ngày 19.1.1974…..
HN