QUỐC HẬN 30-4: BẢN TIN CUỐI CÙNG CỦA ĐÀI PHÁT THANH SÀI GÒN THÁNG 4-75

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, 1975 – ngày đen tối nhất lịch sử dân tộc: Một chế độ bạo tàn cộng sản bao trùm trên quê hương Việt Nam… mà ngày nay toàn dân ai cũng nhận ra rằng: chế độ cộng sản là bất hạnh của dân tộc Việt Nam; đây là bản tin cuối cùng của chính thể tự do Việt Nam Cộng Hòa.