O DU KÍCH NHỎ VÀ “THẰNG MỸ” (Bùi Chí Vinh)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of 4 people

O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu”
Giờ này đọc lại thơ Tố Hữu
Thấy mèo tru chó sủa gì đâu
Thấy tội “bên thắng cuộc” làm sao
Buông súng là chạy ngay qua Mỹ
“Oversea” toàn bọn nhà giàu
O du kích nghèo nên vẫn vậy
O du kích cười tươi hết sẩy
Gặp cố nhân hớn hở ngẩng đầu
O quên mất một thời hùng hổ
Giờ như tri kỷ đứng cạnh nhau
Đừng bắt o ngạo nghễ tự hào
Khi chủ nghĩa ngày nay tráo trở
Thà “my friend” thằng Mỹ tù binh
Nó chân thật hiền lành phát sợ
Sau 75 chính tà đã rõ
Địch địch ta ta lộn tùng phèo
Thằng Tàu gian ác hơn thằng Mỹ
O đành cười một cách trong veo !
29-7-2023
Bùi Chí Vinh