NHỮNG PHÚT GIÂY CÒN LẠI

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Source:Facebooker Le Phung
Mất cánh tay
Anh không hề bỏ cuộc
Cố lết dần
về mô đất che thân
Mũi mọt phin
cơn đau buốt tạm ngưng
Nâng họng súng
thét gào tuôn phía địch
PRC 25
vọng gọi quân tiếp viện
Ngất ngư hồn
nghe tiếng được tiếng không
Cấp cứu ngay
một Bạn đã bị thương
Vết khá nặng
chần chừ e khó sống
Mũi thứ hai
đã lần hồi tỉnh hẳn
Hãy chạy nhanh
Anh đoản hậu cầm chân
Mạng của tôi
đã đến lúc phải dừng
Nếu chậm trễ
cả hai ta khó thoát
Móc túi ra
một phong thư nhầu nát
Trao tận giùm
cô gái đẹp tôi yêu
No photo description available.