NHỮNG GÌ NÀNG CÓ THỂ MANG TRONG NGƯỜI (Bông Lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

“Người đẹp giải thích rằng: “Nếu em có thể lận nhiều đồ chơi như vầy trong người một cách thoải mái thì quý anh chị có thể tưởng tượng dễ chịu chừng nào nếu chỉ mang một con chó lửa trong người mỗi ngày trong cuộc sống”.

NHỮNG GÌ NÀNG CÓ THỂ MANG TRONG NGƯỜINgười đẹp giải thích rằng: “Nếu em có thể lận nhiều đồ chơi như vầy trong người một cách thoải mái thì quý anh chị có thể tưởng tượng dễ chịu chừng nào nếu chỉ mang một con chó lửa trong người mỗi ngày trong cuộc sống”.

Posted by Bong Lau on Sunday, August 23, 2020