NHÂN VĂN NGHỆ THUẬT & TIẾNG THỜI GIAN GIỚI THIỆU “TỰ LỰC VĂN ĐOÀN” VÀ CÁC CÂY BÚT HẬU DUỆ (Từ Nam California June 25th.2023)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
P.1_VĂN NGHỆ MỞ ĐẦU_NVNT & TTG GIỚI THIỆU TỰ LỰC VĂN ĐOÀN & CÁC CÂY BÚT HẬU DUỆ

P.2_KHAI MẠC_NVNT & TTG GIỚI THIỆU TỰ LỰC VĂN ĐOÀN & CÁC CÂY BÚT HẬU DUỆ

P.3_VĂN HỌC_ NVNT & TTG GIỚI THIỆU TỰ LỰC VĂN ĐOÀN & CÁC CÂY BÚT HẬU DUỆ

 

P.4_VĂN NGHỆ_ NVNT & TTG GIỚI THIỆU TỰ LỰC VĂN ĐOÀN & CÁC CÂY BÚT HẬU DUỆ

Full Video: NHÂN VĂN NGHỆ THUẬT & TIẾNG THỜI GIAN RA MẮT SÁCH “TỰ LỰC VĂN ĐOÀN & HẬU DUỆ” (25/06/2023) (June 25th.2023)

GIỌT TÌNH SẦU – thơ KHÁNH LAN – phổ nhạc & trình bày PHAN ĐÌNH MINH

http://chinhnghiavietnamconghoa.com/nhan-van-nghe-thuat-tieng-thoi-gian-gioi-thieu-tu-luc-van-doan-va-cac-cay-but-hau-due-tu-nam-california-june-25th-2023/

​http://chinhnghiavietnamconghoa.com/ra-mat-3-tac-pham-tu-luc-van-doan-hau-due-than-huu-phan-tam-hoc-doi-song-tam-giao-dong-nguyen/

http://chinhnghiavietnamconghoa.com/mat-sach-nghien-cuu-quy-gia-ve-tu-luc-van-doan-tai-little-saigon-lam-hoai-thach-nguoiviet/