NHÂN DUYÊN NHƯ RẶNG NÚI DÀI (Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

HAPPY FATHER’S DAY 2020

Không ai nuôi tôi quá lâu. Cha tôi ở Duy Xuyên nuôi tôi hơn 12 năm, người bác thứ tư anh ruột của cha tôi ở Trung Nghĩa một xóm nhỏ gần Ngã Ba Huế nuôi tôi 3 tháng, Sư phụ chùa Viên Giác Hội An nuôi tôi 5 năm, Chú tôi em họ của cha tôi ở Ngã Tư Bảy Hiền nuôi tôi 2 tháng, Hòa thượng Tâm Thanh chùa Phổ Hiền Sài Gòn nuôi tôi 1 tháng, Cha Hòa Hưng nuôi tôi 8 năm, nhiều người nuôi tôi một vài ngày, rất nhiều người nuôi tôi một bữa cơm. Họ không hề biết nhau. Nhiều trong số họ cũng chưa hề biết tôi trước đó. Nhưng nhân duyên như rặng Hy Mã Lạp Sơn kia, họ đã nối vai nhau để giữ tôi, một viên đá nhỏ, khỏi rớt xuống vực sâu. Biết ơn các cha đã nuôi nấng con trong suốt thời gian làm người trên thế gian lần này.

TTĐ