NHẠC SĨ TRẦM TỬ THIÊNG NGƯỜI VIẾT KINH KHỔ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
*   *

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng – 70 NĂM TÌNH CA TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (P1) 
Hoài Nam – SBS Radio (Australia) 
*
*   *

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng – 70 NĂM TÌNH CA TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (P2) 
Hoài Nam – SBS Radio (Australia) 
*
*   *

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng – 70 NĂM TÌNH CA TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (Sau 1975) 
Hoài Nam – SBS Radio (Australia)
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng – 70 NĂM TÌNH CA TRONG TÂN NHẠC VIỆT NAM (Sau 1975) 
Hoài Nam – SBS Radio (Australia)
*
*   *

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng 
Thy Lan – Nụ Hồng Tạ Ơn 
*
*   *

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng: Người viết Kinh Khổ (P1) 
01.Bài vinh thăng cho một loài chim – Thái Thanh
O2.Đem trên Quê hương – Hoàng Oanh
03.Nhắn về – Duy Khánh
04.Em có còn trở lại – Khánh Ly
05.Hành Ca Trên Nông Trường Oan Nghiệt – Gia Huy
06.Mùa Xuân Trên Cao – Giao Linh
07.Hạt Mưa Trên Poncho – Hợp Ca
08.Cõi Nghìn Trùng – Hương Lan
09.Lời Tạ Từ – Khánh Ly
10.Lời Vỗ Về Cho Ngày Sầu Muộn – Khánh Ly
11.Tình Đầu Tình Cuối – Khánh Ly
12.Một Thời Để Nhớ – Khánh Ly
13.Một Thời Uyên Ương – Khánh Ly
14.Tống Biệt Hành – Khánh Ly
*
*   *

Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng: Người viết Kinh Khổ (P2) 
O1. Khúc Sinh Ca – Miên Đức Thắng
02. Một sớm mai về – Thơ Tường Linh – Khánh Ly
03. Mộng Sầu – Ngọc Lan
04. Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau – Ngọc Lan
05. Hối Tiếc – Thanh Thúy
06. Quên Hay Nhớ – Thanh Thúy
07. Lời Ru Của Mẹ – Thiên Trang
08. Hạnh Phúc Ta, Hạnh Phúc Người – Vũ Khanh
09. Lời Tiền Thân Của Cát – Vũ Khanh
10. Thầm Thì – Vũ Khanh
11. Một Sớm Mai Về – Vũ Khanh
12. Biệt Khúc – Vũ Khanh
https://phailentieng.blogspot.com/2016/01/nhac-si-tram-tu-thieng-nguoi-viet-kinh.html?fbclid=IwAR0t5uJC_unM3m5o0EuyhGPONkjJ4bkOMT2a-DEj6w-Y_te03b6YtValjbo