NGƯỜI MỸ YÊU TỰ DO SẴN SÀNG (Bông lau)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cảnh Sát Trưởng Seattle, Carmen Best về hưu. Bà là phụ nữ da đen đầu tiên ở Seattle giữ chức vụ này.

Cảnh Sát Trưởng Dallas, Texas U. Reneé Hall từ chức.

Cảnh Sát Trưởng Fanwood, New Jersey, Richard Trigo từ chức

Cảnh Sát Trưởng La Cruces, New Mexico Patrick Gallagher về hưu.

Cảnh Sát Trưởng Rochester, New York, La’Ron Singletary, 40 tuổi xin về hưu.

Cảnh Sát Trưởng Portland, Oregon, Jami Resch từ chức.

Cảnh Sát Trưởng Atlanta, Erika Shields từ chức.

Cảnh Sát Trưởng Richmond, Virginia, William Smith từ chức.

Cảnh Sát Trưởng Atlanta, Chris Magnus từ chức.

Cảnh Sát Trưởng Nashville,Tennessee Steve Anderson xin về hưu.

Kể từ tháng năm, trước áp lực những cuộc bạo loạn của phong trào Black Lives Matter (BLM) nhứt là vì thái độ a dua nịnh bợ coi thường công lý của chính khách và quần chúng thiên tả. Có khoảng 6000 cảnh sát viên đã bỏ cuộc xin về hưu và mười mấy Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát ở một số thành phố lớn cũng đã từ chức hoặc về hưu. Đính kèm là một số hình của Cảnh Sát Trưởng đã xin giải nghệ. Nhiều người là thiểu số phụ nữ và Mỹ gốc Phi Châu.
Di sản của phong trào BLM để lại là đập phá xóa bỏ nền văn minh Tây phương (western civilization) và sự toa rập của chính khách thiên tả đã khiến lực lượng cảnh sát Mỹ co cụm lại và không còn khả năng bảo vệ an ninh cho nhiều khu vực đang bị tội phạm thao túng.
Một số Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát từ chối không gởi nhân viên công lực tới can thiệp các cuộc bạo loạn vì những người họ bắt giữ sẽ được chính quyền thiên tả địa phương trả tự do chớ không truy tố. Cảnh sát không muốn dấn thân vào chốn hiểm nguy để bắt giữ kẻ phạm pháp sau và đó tội phạm sẽ được trả tự do.
Sự rút lui của cảnh sát tỷ lệ thuận với mức độ võ trang của công dân Hoa Kỳ một cách đáng sợ.
Theo bài báo “Tại sao đạn dược không còn nữa?” (Why is the Ammo Gone?) trên trang RECOIL thì kẹo đồng đã trở nên rất khan hiếm ở thị trường Hoa Kỳ. Nếu tìm mua được thì giá tăng vọt lên gần hai lần.
Theo thống kê thì năm nay dân Mỹ đã mua thêm 8 triệu khẩu súng đủ loại. Các loại súng ngắn chiến thuật (tactical) của quân đội và cảnh sát thì đã sạch bách khỏi thị trường hoặc rất mắc. Có 40% chủ nhân của 8 triệu khẩu súng này là lần đầu tiên sở hữu võ khí sát thương.
Hàng triệu khẩu súng được dân Mỹ mua để tự vệ nên chủ nhân súng cũng mua rất nhiều đạn để tích luỹ trong nhà. Theo thống kê thì kỹ nghệ sản xuất đạn dược cho thị trường Hoa Kỳ năm 2018 là 8.1 tỷ cục kẹo đồng đủ loại. Nhưng đến nay đã gần cạn, mặc dù kỹ nghệ này làm việc đêm ngày để thỏa mãn nhu cầu. Thời vàng son của xạ thủ bắn súng xối xả không còn nữa. Thời đại khan hiếm kẹo đồng này thì phải bật qua chế độ bắn tỉa “one shot one kill”.
Phong trào BLM lên cao như diều gặp gió. Nhưng phong trào này đã bị nhiều nhóm cực đoan lợi dụng thừa nước đục thả câu nhằm tiêu diệt lịch sử và nền văn minh của Hoa Kỳ. Nhiều chính khách thiên tả a dua nịnh bợ tâng bốc BLM bắt đầu hối hận muốn quay lui, nhưng đã quá trễ. 6000 cảnh sát Mỹ đã bỏ cuộc. Nhưng hàng triệu nòng súng đen ngòm và hàng tỷ viên đạn sáng ngời của người Mỹ yêu tự do sẵn sàng.