NGƯỜI LÍNH VÀ QUÊ HƯƠNG- Chiều Văn Thơ Nhạc của NHÃ GIANG THU TÂM (Nov.24-2019)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Viện Việt Học Nam California giới thiệu chương trình Văn Thơ Nhạc & ra mắt tác phẩm NGƯỜI LÍNH VÀ QUÊ HƯƠNG của tác giả NHÃ GIANG THU TÂM đến từ San Jose ( Nov. 24-2019 )