NGƯỜI LÍNH KHÔNG CÓ SỐ QUÂN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Những giọt nước mắt cho những người lính VNCH cùng vợ con.  
“Đau khổ thay không ai nhang khói
Hồn bơ vơ khe suối rừng xanh
Nay sa trường sẩy bước tử thương
Sinh tử quan kẻ trước người sau
Kiếp người oan nghiệt khác nhau
Hồn xiêu phách tán biết bờ bến đâu?

Hồn trốn nơi bờ ngang bụi dọc
Hay nương nhờ khe suối chân mây
Ẩn nơi bụi cỏ bóng cây
Hoặc nơi quán nọ tiệm này cô đơn
Hay là nơi nhà Thờ, Phật tự
Hoặc là nơi xó chợ đầu đường
Hay là trốn tại đồng hoang
Hồn nơi gò đống hay đầm lau tre
Sống đã gian nan trong “cố gắng”
Chết héo mòn da rét căm xương
Dãi dầu ngang dọc bao năm
Trên trời dưới đất chết chìm biển sâu
Đài tưởng niệm lửa thiêng lấp lánh
Kính dâng hồn bát cháo nén nhang
Gọi là Tổ Quốc Tri Ơn”
Lê Huy Trứ
LinhVNCH-vợcon.jpg
VoLinh4.jfif