MỪNG RADIO ĐÁP LỜI SÔNG NÚI TRÒN 5 TUỔI-SBTN PHÁT HÌNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI 1:00pm – 4:00 pm California

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kính mời quí vị khán giả gần xa đón xem:
Chương Trình Live Show Xổ Số Gây Quỹ Đáp Lời Sông Núi 2016 và văn nghệ gây quỹ, cùng phát biểu của nhiều tiếng nói đấu tranh trong và ngoài nước, tại trụ sở Đài Truyền Hình SBTN :10517 Garden Grove Blvd Garden Grove, California 92843 – Mừng Đáp Lời Sông Núi tròn 5 tuổi.