MỪNG JULY 4th (thơ Trần Quốc Bảo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Inline image

     

Bỏ Quê hương đến xứ này

Chúng tôi được sống những ngày tự do

Hôm nay là:  JULY 4th

Nguyện cầu Thượng Đế ban cho Hoa Kỳ

 

Phú cường một cõi biên thùy

Tự Do đuốc sáng, phát huy toàn cầu!

Văn minh Mỹ Quốc hàng đầu

Uy quyền vũ lực, không đâu sánh bì!

 

Chúng tôi, vận Nước suy vi

Giang sơn, bị Cộng trị vì bấy nay!

Như đàn Chim Việt lạc bày,

Tới đây, xin nhận nơi này Quê Hương!

 

Tuy rằng gốc gác tha phương,

Nhưng trong một Nước, yêu thương nhau cùng!

Mừng “NGÀY ĐỘC LẬP” vui chung!

Lá Cờ Hiệp-Chúng-Quốc, bừng nở hoa !!!

Trần Quốc Bảo

    Richmond, Virginia
           Địa chỉ điện thư của tác giả:

       quocbao_30@yahoo.com