MẸO NHỚ CHÍNH TẢ (thơ Ý Nga, tranh Vi Vi)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Canada, 16.5.2023
Thưa Quý Vị,
Những bài thơ ngắn này trích trong số 262 chữ về MẸO NHỚ CHÍNH TẢ 
dành tặng riêng cho các học sinh lớp Việt Ngữ và các em Hướng Đạo Sinh ngành Thiếu.  
Đa số gom lại từ những bài tác giả đã và đang dạy cho học sinh tại các trường Việt Ngữ ở Ý, Canada và sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo với các Sói Con, Thiếu Sinh và học trò.
Với “mẹo nhớ” này, người viết nhận thấy các em đã vui học tiếng Việt một cách thú vị và không mắc lỗi.
Nhằm mục đích chung trong bổn phận BẢO TỒN & GIỮ GÌN VĂN HÓA VIỆT, mọi sự sai sót, xin được học hỏi thêm nơi Quý Học Giả, quý Trưởng Hướng Đạo & quý Văn, Thi Hữu.
Đa tạ
Ý Nga

HỌC NHẪN SAO MÀ KHÓ
Lúc thù hãy nhớ lúc thân
Tâm si không đố kỵ, sân, tham, tà.
Bày Hoa Hỷ Lạc khắp nhà
Chưng trong bình Nước Vị Tha, Thiện Lành!
Ý Nga, 16-2-2014.

NGHE BÁC MẮNG CON
Học hành, sao u mê?
Ai già không lâm bệnh?
Má chỉ mong sớm về
Gần bà Ngoại, xin lỗi!
 
Đoạn đường Má đã đi
Là đường con sẽ… tới
Bất hiếu, con khinh khi
Mai này ai hiếu thảo?
Ý Nga, 16.5.2023

Kính nhờ Quý Vị chuyển cho các em ôn bài cũ trong Link MẸO NHỚ CHÍNH TẢ (262 chữ):