“LUẬT HỒNG CÔNG LÀ 1 KHÓ KHĂN CHIẾN THUẬT NGẮN HẠN NHƯNG LÀ MỘT CHỌN LỰA CHIẾN LƯỢC LÂU DÀI ĐÚNG ĐẮN”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Joshua Wong : “Luật Nhân Quyền và Dân Chủ Hồng Kông là thành tựu của những người Hồng Kông”

… và của cả những người yêu Tự Do !