LỊCH SỬ ĐẤU TRANH CẬN ĐẠI

Posted on by
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Suốt 87 năm, khi nhắc đến Việt Nam Quốc Dân Đảng là người ta liên tưởng đến Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí của ông đã bị lên máy chém ngày 17 tháng 6 năm 1930 tại Yên Bái, nhưng ít ai biết được con số 13 đó chỉ là một phần rất nhỏ các đảng viên VNQDĐ đã tuẫn tiết hoặc đã bị xử tử bởi thực dân Pháp. Quyển sách “Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại” của Cụ Hoàng Văn Đào là một tài liệu lịch sử sống, ghi lại con đường đâu tranh gian khổ, tấm gương bất khuất của những người Cách Mạng Quốc Gia Chân Chính, hy sinh sự nghiệp và mạng sống để mong đạt mục tiêu: “Dân Tộc Độc Lập – Dân Quyền Tự Do – Dân Sinh Hạnh Phúc”. Họ tuy không thành công, nhưng đã thành nhân.
Chúng tôi xin được trình bày cùng quý vị tài liệu “Lịch Sử Đấu Tranh Cận Đại” dưới 2 hình thức: Sách và Audio qua diễn đọc truyền cảm quen thuộc của chị Tâm An. Tuy rất bận và sức khỏe hiện tại không được tốt lắm, nhưng sau khi đọc xong quyển sách thì chị Tâm An đã không ngần ngại nhận lời thâu audio toàn bộ quyển sách, để sử liệu quý giá này có thể chuyển tới quý vị nhất là tới các bạn trẻ một cách rộng rãi.
Tháng 8 năm 2017
Sơn Tây

 

 

ĐÔI LỜI VỀ VIỆC TÁI BẢN

THIÊN THỨ NHẤT
(1927-1932)

          Chương I: NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ
          Chương II: THÀNH LẬP VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG
          Chương III: THỰC DÂN MUA BÁN NÔ LỆ
          Chương IV: VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG BỊ THỰC DÂN ĐÀN ÁP
          Chương V: THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG
          Chương VI: CHUẨN BỊ TỔNG KHỞI NGHĨA
          Chương VII: TỔNG KHỞI NGHĨA
          Chương VIII: THỰC DÂN TRẢ THÙ
          Chương IX: NHỮNG NGƯỜI BẤT TỬ
          Chương X: CUỘC TRANH ĐẤU TIẾP TỤC KHÔNG NGỪNG
          Chương XI: TỪ HÀ NỘI ĐẾN CÔN LÔN GUYANE FRANÇAISE

 

THIÊN THỨ HAI
(1932-1940)

          Chương I: HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG LƯU VONG
          Chương II: VIỆT NAM CÁCH MẠNG ĐỒNG MINH HỘI
          Chương III: CỦNG CỐ NỘI BỘ PHÁT TRIỂN NGOẠI GIAO


(Các phần sau đang được thực hiện Audio, sẽ lần lượt gửi tới quý vị… )


THIÊN THỨ BA
(1940-1946)

          Chương I: PHONG TRÀO CHÍNH TRỊ SÔI ĐỘNG
          Chương II: BIẾN CỐ LỊCH SỬ QUAN TRỌNG
          Chương III: LỊCH SỬ VIỆT NAM BƯỚC VÀO KHÚC QUẸO CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐOẠT CHÍNH QUYỀN
          Chương IV: QUÂN ĐỘI ĐỒNG MINH TIẾN VÀO ĐÔNG DƯƠNG
          Chương V: NHIỆM VỤ LỊCH SỬ CỦA CÁC CHIẾN SĨ VIỆT NAM QUỒC DÂN ĐẢNG
          Chương VI: ÂM MƯU THÔN TÍNH TOÀN CÕI VIỆT NAM CỦA THỰC DÂN PHÁP
          Chương VII: ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHỐNG XÂM LĂNG
          Chương VIII: ĐOÀN KẾT GIAI ĐOẠN CHẤM DỨT
          Chương IX: VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG TỔ CHỨC CÁC CHIẾN KHU CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CỘNG SẢN

THIÊN THỨ TƯ
(1947-1950)

          Chương I: CHIẾN TRANH VIỆT PHÁP, CHIẾN TRANH BÙNG NỔ
Chương II: VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG QUYẾT CHỐNG XÂM LĂNG

 

THIÊN THỨ NĂM
(1950-1954)

          Chương I: VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG GIỮA HAI GỌNG KÌM THỰC DÂN-CỘNG SẢN
          Chương II: ĐẤT NƯỚC BỊ CHIA ĐÔI CON SÔNG BẾN HẢI

 

THIÊN PHỤ

          Chương I: THÂN THẾ NGUYỄN THÁI HỌC
          Chương II: THI VĂN CA KỊCH CỦA CÁC NHÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG