LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN LITTLE SAIGON 1988-2018

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chủ Nhật, 11 tháng 11 năm 2018, chương trình Kỷ Niệm 30 Năm Danh Xưng Little Saigon đã được tổ chức tại hội trường Westminster Community Civic Center lúc 1 giờ để vinh danh những vị trong Ủy Ban đã vĩnh viễn ra đi cũng như trao lại công việc gìn giữ danh xưng này cho thế hệ trẻ tiếp nối. Với những mưu đồ xâm nhập vào Little Saigon của cộng sản Việt Nam từ trong nước bằng đường kinh tế và văn hóa, Người Việt Hải Ngoại sẽ tiếp tục bằng mọi cách gìn giữ để danh xưng “Little Saigon” mãi mãi là biểu tượng “Thủ Đô Của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản” nhằm giúp cho các thế hệ mai sau biết rõ căn cước tị nạn cộng sản của mình.

KỶ NIỆM 30 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN LITTLE SÀI GÒN 1988-2018 (Part 1)

KỶ NIỆM 30 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN LITTLE SÀI GÒN 1988-2018 (Part 2)