KÝ ỨC VỢ NGƯỜI TÙ “CẢI TẠO”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Có những câu chuyện đau thương và hạnh phúc ẩn sâu trong lòng mỗi người. Ngày 30/04/1975 đã để lại một vết thương sâu đậm trong lòng người MNVN. Chúng ta cần lắng nghe những câu chuyện bi thảm đó để biết sau 1975, người MNVN đã chịu đựng những thảm kịch gì. Và người đàn bà MNVN đã trãi qua những gian truân đau khổ ra sao. Mời quý vị theo dõi câu chuyện KÝ ỨC VỢ NGƯỜI TÙ “CẢI TẠO”.