HỒN AI TRONG GIÓ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Sử xanh viết bởi máu hồng
pha cùng nước mắt đẫm ròng mồ hôi
ngẫm về chiến sử một thời
nén lòng xúc động nhẩm lời sử ghi
Hàng hàng lớp lớp người đi
hy sinh xương máu bảo trì non sông
Cha Ông giòng giống Lạc Hồng
Cháu Con tiếp bước theo dòng trường lưu
Vỡ òa hùng sử bao triều
sau cơn hồng thủy tiêu điều núi sông
tang thương xương trắng máu hồng
nhân quyền dân chủ đã không còn gì
Cộng sản xóa bỏ triều nghi
đập tan văn miếu lăng trì mộ bia
nhân văn đành đoạn chia lìa
hồn ai trong gió từng khuya vọng buồn
Nghĩa trang tử sĩ anh hùng
mãi lưu chứng tích đoạn trường bi ca
sử xanh máu lệ chan hòa
tiếc thương tưởng niệm sơn hà điêu linh!
Cao Nguyên
(*) Hồn Ai Trong Gió là chủ đề bài viết về
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa của anh Chu Lynh
Diễn đọc: Hạt Sương Khuya

https://www.facebook.com/nguyenviet.cao.50/videos/101802386212179