HỘI THOẠI THỜI SỰ của Giáo sư HUỲNH VĂN LANG & Ký giả NGÔ ĐÌNH VẬN

Posted on by
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kỳ 1: NĂM CANH TÝ 2020 NÓI CHUYỆN CHUỘT (Dec. 31-2019)

       Là đề tài được đề ra trong cuộc hội thoại thời sự giữa Giáo sư Huỳnh Văn Lang & Ký giả Ngô Đình Vận.

        Trong dịp này, Giáo sư Huỳnh Văn Lang & Ký giả Ngô Đình Vận đã trao đổi về nhiều chuyện chuột liên quan đến giòng sống của dân Việt.

          Ngoài ra, Giáo sư Huỳnh Văn Lang cũng nói về cuộc đời thăng trầm của Ông gần 100 năm qua.

          Được biết rằng Giáo sư Huỳnh Văn Lang đã từng là bí thư của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, sau đó là giám đốc Viện Hối Đoái của VNCH. Đồng thời Ông cũng là người lập ra Hội Văn Hóa Bình Dân & các trường Văn Hóa Bình Dân để dạy các nghành nghề cho tuổi trẻ Việt Nam