Hội luận: ”TÍNH NHÂN BẢN CỦA NGƯỜI LÍNH VNCH” với p/v TÔ PHẠM THÁI & Tr/úy ĐẶNG TRẦN HOA của QL/VNCH

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trước năm 1975, nơi nào có mặt Người lính Quốc Gia, những Quân nhân của QL/VNCH, người dân miền Nam cảm thấy được bảo vệ che chở, đồng bào miền Nam được quan tâm chăm sóc, tình “Quân Dân như cá với nước. “ Người lính Quốc Gia ý thức được sứ mệnh cao cả thiêng liêng của mình là bảo vệ cho sự tự do của Miền Nam và đồng bào ruột thịt , thế nên Miền Nam Việt Nam đã thanh bình và no ấm ít nhất trong suốt hai thập niên từ 1955-1975.

Trên thế giới này, nếu chúng ta đi tìm hiểu lịch sử, có lẽ không một Quân đội của bất kỳ Quốc gia nào đã chiến đấu can trường và hy sinh dũng cảm như những Người Lính của QL/VNCH… Từ cấp chỉ huy cho đến những quân nhân cấp bậc bình thường nhất,… từ cá nhân cho đến tập thể… đã bất khuất, tuẫn tiết … tự kết liễu cuộc đời mình , …hy sinh, lấy cái chết để đền nợ Nước vì không thể giữ thành, không bảo vệ được miền Nam khỏi rơi vào tay Bắc quân cộng sản tháng tư 1975.

19/6 hàng năm…Ngày Người Việt Quốc Gia khắp mọi nơi tưởng nhớ và tri ân Người Lính VNCH…

 Diễn đàn TiếngNói TựDo Của NgườiDân ViệtNam & Diễn đàn ChínhNghĩa ViệtNamCộngHòa trên hệ thống Paltalk toàn cầu tổ chức buổi mạn đàm chủ đề “TÍNH NHÂN BẢN CỦA NGƯỜI LÍNH VNCH”. Với diễn giả: Anh TÔ PHẠM THÁI: phóng viên chiến trường & Cựu trung úy ĐẶNG TRẦN HOA: Đại đội trưởng/ khai thác truyền tin/ Sư đoàn 18 BB của QL/VNCH.

 Buổi Hội luận đã được trực tiếp Live Stream trên facebooker Nguyễn Tâm An , và được truyền âm, truyền hình về Diễn đàn TiếngNói TựDo Của NgườiDân VietNam trên hệ thống Paltalk toàn cầu. Thời gian : 9:00am California ngày Thứ Bảy, 30 tháng 05 năm 2020. (Tức 12:00 Newyork, 6:00pm Châu Âu & 11:00 pm Việt Nam cùng ngày.)

Hai nhạc phẩm được sử dụng trong hội luận:

GÓT CHINH NHÂN của cố nhạc sĩ ANH BẰNG

– TRÊN BỐN VÙNG CHIẾN THUẬT của cố nhạc sĩ TRÚC PHƯƠNG

Được trình bày qua tiếng hát Anh ChốngBạoQuyền_cs