EM ĐỪNG HỎI (Trần Trung Đạo)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Em đừng hỏi sao ta già trước tuổi 
Khi thời gian đâu có nghĩa lý gì 
Tuổi của ta được tính bằng khắc khoải 
Bằng tủi buồn trên mỗi bước ta đi 

Em đừng hỏi quê hương ta có đẹp 
Khi hận thù còn nhuộm đỏ giang san 
Ai mới đạp trái mìn chưa nổ kịp 
Bao nhiêu năm cuộc chiến vẫn chưa tàn 

Em đừng hỏi cha mẹ già bao tuổi 
Chưa bao giờ ta kể chuyện đời ta 
Xin hãy để cho niềm đau yên ngủ 
Vết thương lòng năm tháng sẽ phôi pha 

Em đừng hỏi ta mong về quê cũ 
Chiếc lá khô còn nhớ cội thương cành 
Ta chẳng lẽ bước chân đời lê mãi 
Nơi quê người làm một kẻ lưu dân? 

Em chúc cho ta được tròn ước nguyện 
Vâng, ta còn mơ ước nhỏ mai sau 
Ta sẽ sống để chờ ngày trở lại 
Hôn một lần lên đất mẹ thương đau.

TRẦN TRUNG ĐẠO