ĐỪNG QUÊN THÁNG TƯ ĐEN (Nguyễn Vạn Thắng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tháng Tư đen sao bao người mở tiệc?

Để vui chơi ngày đất Nước thương đau

Cảnh vượt biên còn đó thuở hôm nào

Sao đã vội quên đi ngày mất Nước?

 

Thương miền Nam hạnh phúc của ngày trước

Sống thanh bình, no ấm chẳng cần lo

Khi Cộng nô cướp lấy mãnh cơ đồ

Bao khốn khó, lầm than vì lũ Cộng

 

Xin dành chút tháng Tư buồn lắng động

Tiếng cầu kinh …than khóc của bao người

Bao đàn bà bị hãm hiếp vẫn chưa nguôi

Tháng Tư ấy vùi chôn người vượt biển

 

Bọn Cộng sản giam người không xử kiện

Chỉ vì yêu Tổ Quốc chống giặc Tàu

Hoàng Sa ta chúng hiến để mong sao

Cho bọn chúng ấm no và danh vọng

 

Đất Nước ta bao năm dài biến động

Bọn côn đồ giặc Cộng loài quỷ vương

Hãy vùng lên tranh đấu diệt bạo cường

Đừng vui hát đấu tranh bằng dạ tiệc

 

Tháng Tư đen năm nào bao khốc liệt

Hàng triệu người vượt biển tìm Tự Do

Bao anh linh chiến sĩ chết trong tù

Thương Tổ Quốc vào tay phường bán Nước

 

Hỡi những ai trái tim còn nhu nhược

Hãy vùng lên vì Tổ Quốc Việt Nam

Đừng khoanh tay nhìn bè lũ hung tàn

Toàn dân Việt không ươn hèn cúi mặt…

 

Hỡi những ai còn ham danh theo giặc

Hãy quay về tỉnh thức đừng ngu si

Hãy nhìn xem danh vọng có ra gì

Khi nằm xuống là tro tàn, cát bụi

Nguyễn Vạn Thắng