ĐÔI MẮT BỊ XỬ BẮN TRONG RẶNG BÌNH BÁT-Tác giả:NGUYỄN BỬU THOẠI-Giọng đọc TÂM AN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

  Xin giới thiệu cùng các Bạn trích đoạn trong Tác phẩm ” TRỞ LẠI MẬT KHU SÌNH LẦY ” -của Nhà Văn Nguyễn Bửu Thoại-Người Lính VNCH . Tiểu đề : ” Đôi Mắt Bị Xử Bắn Trong Rặng Bình Bát “…Chúng ta nghe Audio này, đọc bài này để hiểu thêm nữa Sự khác biệt giữa Tính Nhân Bản của Quân Lực VNCH /của Người Lính VNCH và sự khát máu của Quân Đội Nhân Dân CSBV. Từ đó chúng ta càng thấy sự ngời sáng Chính Nghĩa của Người Lính VNCH khi Chiến đấu chống xâm lược để Bảo Vê Tổ Quốc VN