DIỄN TIẾN VÀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CUỘC BẦU CỬ HOA KỲ 2020 với bác sĩ VÕ ĐÌNH HỮU & nhà báo NGÔ ĐÌNH VẬN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sinh hoạt đặc biệt ngày 11-11-2020 từ diễn đàn TiếngNói TựDo Của NgườiDân ViệtNam & diễn đàn ChínhNghĩa ViệtNamCộngHòa (hệ thống Paltalk & Facebook toàn cầu) .

Với 2 vị diễn giả:

1.Bác sĩ VÕ ĐÌNH HỮU :

-Đồng chủ tịch kiêm trưởng ban điều hành Hội Đồng Liên Kết Quốc Nôi Hải Ngoại Việt Nam (CoChairman and President Executive Committee Untied Council of Vietnamese Homeland and Overseas)

-Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người việt Quốc gia Liên Bang hoa Kỳ

-Chủ tịch cộng đồng Người Việt Pomona Valley

2.Nhà báo NGÔ ĐÌNH VẬN :phóng viên chiến trường thời đệ nhất & đệ nhị VNCH. Hiện Ông đã về hưu và làm truyền thông độc lập.

Những chính sách và chủ trương, cũng như đường lối đối ngoại của chính quyền Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu 2016-2020, được Dr Võ Đình Hữu nhắc lại. Ông nói đường lối và những kế hoạch chống giấc mộng bành trướng của Tàu cộng đã được thực hiện triệt để và làm Tàu cộng suy yếu rõ rệt. Dr Võ Đình hữu cũng nhắc nhở mọi người nên giữ vững niềm tin, giữ gìn sức khỏe, bình tâm chờ đợi kết quả từ Tòa án & cơ quan thẩm quyền. (Việc các kênh truyền thông & liên danh Biden tuyên bố về kết quả Bầu Cử TT ngày 3/11 là vô căn cứ và vô trách nhiệm.