ĐỀ CỬ THIẾU TƯỚNG MỸ GỐC VIỆT TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG DONALD TRUMP (DONATE SHARING)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Published on Apr 26, 2017

Đề cử Thiếu Tướng Mỹ gốc VIỆT Trong bộ máy Chính quyền TT. Donald Trump
Nhều tướng tá Mỹ gốc Việt cũng đang hoạt động trong quân đội Hoa Kỳ: Thiếu tá Elisabeth Phạm, Nữ đại tá không quân Mylene Trần Huỳnh, Bà Giao Phan ….
Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt nằm trong danh sách vừa được Tổng Thống Donald Trump gởi qua Thượng Viện Mỹ đề cử lên thiếu tướng hôm 24 Tháng Tư, theo danh sách đăng tại trang web của cơ quan lập pháp liên bang.

Ông được vinh thăng chuẩn tướng ngày 6 Tháng Tám, 2014, và hiện là sĩ quan gốc Việt cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ, và cũng là người Mỹ gốc Việt đầu tiên mang lon cấp tướng.