ĐAU VÀ TIẾC ! (Ngô Minh Hằng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nước Mỹ vì đâu đến nỗi này
Hoà bình, công lý ngã lăn quay!
Tối cao ngó kỹ, toàn người nộm
Lưỡng viện nhìn qua, lắm vũng lầy
Hiến pháp nghe chừng không chỗ đứng
Tự do như thể đã vù bay
Những gì tốt đẹp Trump xây dựng
Lũ Hán nô kia đập nát hày !

Ngô Minh Hằng
18.1.2021