ĐẢNG ĂN MÀY (thơ Ý Nga)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thơ, tranh ảnh & trình bày: Phương Thúy, Ong Vò Vẽ-Cát Đơn Sa, Bảo Trâm, Trần Đình Thục & internet.

XUỐNG!
Ôm tàn tích cố cựu
Đảng “tiến” hoài chẳng… lên
Tư tưởng toàn độc bướu
Bền?
Ý Nga, 2.4.2023
 
Trước 30.4.1975: độc lập, tự do!
Từ ngày Việt Cộng cưỡng chiếm 30.4.1975 – 2.4.2023:
ĐẢNG ĂN MÀY
“Đỉnh cao của trí tuệ”
Là nô lệ, tay sai
Tàu hay Nga mặc kệ:
Nài!
Ý Nga, 2.4.2023
AI BẢO ĐẢNG NGỦ?
Thế giới bao biến chuyển
Không mở rộng tầm nhìn
Giặc xuất đầu lộ diện:
Tin!
Ý Nga, 2.4.2023
RUỘT TRỌNG TÂM, RUỘT NGÀN DẶM
Công trình nào cũng “rút ruột
Xây lên, sập xuống đóng tuồng
Kiến trúc “chỉ mành treo chuông
“Ruột”? Đảng ôm “tuốt… tuồn… tuột”!
*
Đảng viên? Lắm nanh, nhiều vuốt,
Tham nhũng, hối lộ đường luồn
Dân, Đất: không bán cũng buôn,
Lưỡi mòn xảo ngôn suông đuột!
Ý Nga, 23.11.2012