ĐẠI HỘI NGỌNG (thơ Ý Nga, tranh Vi Vi)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

CÕNG RẮN VỀ NHÀ
 
Dân tộc khổ người nào chẳng đau?
Đất dần mất dạ nào không thảm?
Khấu đầu cõng rắn về… thưa bẩm
Hỏi rắn vào nhà dân chạy đâu?
 
Ý Nga
3.10.2006

VIỆT CỘNG
 
Sanh tâm lừa lọc Tàu “mua” đất,
Ra dạ bất lương Đảng “bán” Nhà.
“Bác bác”, ông ông dân khóc òa:
Con con cháu cháu mở toang Cửa:
Ngất ngưỡng ngôi cao Tàu hạ lệnh
Chầu rìa xớ rớ Đảng quỳ thưa.
 
Ý Nga
Denver, 3.10.2006

TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN
 
Nhỏ hỡi! Buổi chiều đọc đoạn thơ
Mắt vừa chợt khép, Nhỏ vào mơ,
Lá me hai đứa mình cùng nhặt,
Sao Nhỏ cho ta? Thật bất ngờ!
 
Hai đứa đang vui với lá me,
Gót son cùng chạy… có ai dè,
Bàn chân của Nhỏ cao cao tít,
Cao quá nên ta… nước mắt nhòe.
 
Sao Nhỏ chẳng thương mà đợi ta?
Thôi ta đem lá dán thành hoa
Mai về, thả biển trôi theo… Nhỏ
Để nhớ Nhỏ từng nhặt với ta.
 
Cứ giữ niềm thương mãi mãi đây
Nhỏ đi, hăm mốt năm trời đày
Sao về nhặt lá rồi… xa bay?
Ta khóc! Chao ơi là nước mắt!
 
Ý Nga
3.4.2002

CŨNG CÒN MAY
Tình chung Đất Nước nặng mang
Tình riêng chẳng nhẹ: bẽ bàng, cô đơn!
Sức mềm nhủn, lòng héo hon
Còn dăm bạn hữu Nước Non hướng về!
Ý Nga, 24.5.2023
 
 
ĐẠI HỘI NGỌNG
Trông vào những kẻ i… uông?
Từ trên xuống dưới toàn phường giá cơm
Phong bì túi áo góp gom
Căng phồng tham nhũng, đỏ lòm cờ tanh.
Ý Nga, 24.5.2023
 
 
TÌNH NGUYỆN… NGU
Ba bề giặc đóng lềnh khênh,
Tứ bên Hán nắm, ai lên cũng… Tàu!
Sợi dây xỏ mũi giật đau
Dám đâu nhúc nhích! Ngu nào dại hơn?
Ý Nga, 24.5.2023