ĐÁ NỞ HOA , TUYỆT TÁC CỦA THIÊN NHIÊN

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Những viên đá mà ta vốn cho là vô tri lại có thể làm lay động lòng người khi ngắm chúng, phải trải qua hàng chục đến hàng trăm năm nằm giữa thiên nhiên những viên đá này mới có thể tạo thành hình ảnh tuyệt đẹp như vậy.

page2image368 page3image368 page4image368

page5image376
page5image656

page6image368 page7image368 page8image368 page9image368 page10image368 page11image368 page12image368 page13image368 page15image368 page16image368

page17image376
page17image656

page18image368 page19image368