CHUYỆN THÂM CUNG BÍ SỬ: CÁI TÊN HỒ CHÍ MINH CÓ TỪ ĐÂU ? CÁI TÊN VIỆT MINh TỪ ĐÂU RA ?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cố đồng chí Lê Hưng

Lục lại chồng thư cũ, tôi thấy một lá thư của cố đồng chí Lê Hưng, từng tốt nghiệp trường Võ Bị Hoàng Phố bên Tàu thời Tưởng Giới Thạch, từng chiến đấu trong Đệ Tam Chiến Khu của Việt Nam Quốc Dân Đảng (1946-1947), từng là tiểu đoàn trưởng cùng Đức Cha Lê Hữu Từ chống lại Cộng Sản tại Giáo Phận Bù Chu – Phát Diệm trong giai đoạn 1950-1954. Sau khi di cư vào miền Nam lão đồng chí Lê Hưng giữ nhiệm vụ Tổng Bí Thư Việt Nam Quốc Dân Đảng hệ phái Chủ Lực tại miền Nam Việt Nam.  Rời Việt Nam ngày 30/04/1975 đến tị nạn tại Hoa Kỳ, cố đồng chí Lê Hưng giành toàn thời gian để hoạt động Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ngày 10 tháng 11 năm 2002…… Lão đồng chí Lê Hưng qua đời vì một tai nạn lưu thông trên đường về sau khi tham dự một phiên họp đặc biệt do Trung Ương VNQDĐ tổ chức tại Hungtington Beach, California.  

Với những năm dài đấu tranh liên tục từ chiến khu Việt Nam Quốc Dân Đảng, lưu vong sang Tàu và trở về Việt Nam từ khi lên 18 đến suốt cuộc đời,  cố đồng chí Lê Hưng biết rất nhiều chuyện thâm cung bí sử của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1940 trở về sau này:

Dưới đây là một chuyện thâm cung bí sử:
Cái tên Hồ Chí Minh có từ đâu? Việt Minh ra đời như thế nào?

Bút tích cố đồng chí Lê Hưng 

Nội dung lá thư như sau: 

Bản Tóm Tắt

Ngô Thị Khôn Nghi là ái nữ của nhà yêu nước Ngô Quảng.

Ông Ngô Quảng là một hổ tướng của lực lựng chống Tây do Đình Nguyên Tiến Sĩ [đỗ trạng nguyên khoá thi cao nhất triều đình] Phan Đình Phùng lãnh đạo.

Ngô Quảng sau này là đồng chí của Giải Nguyên [người đỗ cao nhất trong khoá thi Hương] Phan Bội Châu trong phong trào Đông Du.

Bà Ngô Thị Khôn Nghi sau này là đồng chí và là vợ của ông Hồ Học Lãm

Hồ Học Lãm từng là sinh viên xuất sắc khi học tại trường Chấn Võ ở Nhật Bản. Hồ Học Lãm từng kết bạn với nhà cách mạng Trung Hoa Tưởng Giới Thạch khi cả hai cùng ở bên Nhật. Hồ Học Lãm cũng từng là sinh viên sĩ quan ưu tú ở trường Võ Bị Bảo Định tại Trung Hoa, và sau này từng là sĩ quan cao cấp trong quân đội Trung Hoa [của Tôn Trung Sơn và Tưởng Giới Thạch].
Hồ Học Lãm về sau được các đoàn thể tranh đấu Việt Nam bầu lên làm Chủ Nhiệm Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Khi nắm vai trò lãnh đạo hội này, ông Hồ Học Lãm đổi tên  là Hồ Chí Minh [như vậy Hồ Chí Minh thật là  Hồ Học Lãm]

Khi “Hồ Chí Minh thật” qua đời, thì sau đấy Lý Thuỵ lấy tên “Hồ Chí Minh” [Hồ Chí Minh giả là Lý Thuỵ].

Vào giữa tháng 9 năm 1945, bà “Hồ Chí Minh thật” (tức bà Ngô thị Khôn Nghi) biết rõ Lý Thuỵ lấy tên chồng mình và còn tự nhận là người sáng lập ra Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Bà quyết vạch mặt Lý Thuỵ, nhưng các tướng Tàu tìm đủ cách ngăn trở bà nói ra sự thật.

Chính thời gian đó, ông Lê Khang [tức Lê Ninh, một nhà lãnh đạo VNQDĐ, anh ruột của Lê Hưng] muốn giúp bà, nhưng “tứ bề thọ địch”, nên cuối cùng ông Lê Khang chỉ còn cách gửi gắm bà vào ở nhà một Hoa thương [thương buôn người Tàu]. Sau đó tông tích bà bị lộ, đảng viên cộng sản tên Hoàng Đạo [không phải nhà văn Hoàng Đạo của Tự Lực Văn Đoàn] muốn hại bà, nhưng được tướng Nguyễn Sơn che chở. Cho đến khi tướng Nguyễn Sơn bị cách chức, bị đuổi về Tàu. Và sau đấy, bà “Hồ Chí Minh thật” bị chết thảm bới bọn “Hồ Chí Minh giả” đã cướp đoạt tổ chức có tên Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội.

Sau khi cướp được tổ chức này, bọn chúng bỏ tên “Hội”, và thay vào đó “Mặt Trận”: có tên Mặt Trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh”, gọi tắt là Việt Minh. [danh từ Việt Minh có từ đó]

Chớ lầm tưởng với Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội, mà người lãnh đạo là cụ Trương Bội Công và sau này là cụ Nguyễn Hải Thần.

Tài liệu VNQDĐ
Lê Thành Nhân ghi lại qua thư của cố đồng chí Lê Hưng