CHO NGƯỜI LÍNH TRẬN (Dư Thị Diễm Buồn)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

”Sinh vi tướng, tử vi thần”

Kinh dâng Đ/Tá Hồ Ngọc Cẩn và Chiến sĩ VNCH vì nước vong thân

Tôi biết anh qua chiến trường An Lộc

Những trận kinh hoàng Dầu Tiếng, Kontum…

Đoàn quân anh, quân thù nghe vỡ mật

Bởi những chiến binh dũng cảm anh hùng

Quảng Trị, Huế, Khe Sanh, Tam Giác Sắt

Mõ Vẹt, Đồng Xòai, Trảng Nhỏ, Miền Tây

Mòn đường biên giới, qua vùng Đông Bắc…

Bước anh đi hằn lại những nơi nầy

Tháng Tư Đen giặc tràn vào tán loạn

Người tháo thân, kẻ kêu gọi đầu hàng

Nhìn đồng đội rả tan anh quyết chọn              

Cho riêng mình một cái chết vinh quang

Trước họng súng thù hiên ngang cao ngạo

“…Xác thân tôi phải phủ lá cờ vàng

Cài huy hiệu quân nhân lên ve áo

Mặc đồ lính trận như các anh em…”

Phút mặc niệm, những anh linh vì nước

Tôi ngậm ngùi, cúi mặt khóc thương anh!

Lịch sử Việt ghi anh hùng vị quốc

Trang chiến binh làm rạng rỡ giống giòng…

DƯ THỊ DIỄM BUỒN