CHO CON NGÀY TRÒN TUỔI (Trần Thúc Vũ 1941-2005)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Bao kỳ vọng ngày con vừa tròn tuổi
Một tuổi này, bao tuổi nữa qua đi
Ta gom hết cả lòng ta muôn nỗi
Gởi cho con, thao thức cả trăm bề,,
Con thơ vừa tròn tuổi
Ta cũng tròn năm mươi
Thân khô chừng muốn cỗi
Mà lòng chưa muốn vơi
Trái tim ta vẫn nồng
Gõ từng đêm ngọc biếc
Tiếc chi thời mắt trong
Sá chi đời mãi miết
Con lớn khôn từng ngày
Ta già đi từng nỗi
Sớm hồng xanh búp cây
Chiều vàng hiu hắt cội
Thuở nào ta búp thơm
Nhởn nhơ ngày nắng lụa
Biết đâu chiều khói sương
Đã kề bên cỏ uá
Gởi lại con xuân hồng
Ta trở ngày đông xám
Riêng trái tim nồng nàn
Đây con, ngày hạ bỏng
Mặt trời trên đỉnh cao
Đang chờ con đón bắt..
Sàigòn 1988,
TRẦN THÚC VŨ