CHIỀU ĐÔNG thơ Đại Lão Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ, giọng ngâm TRẦN TRUNG ĐẠO

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nghe lòng xa vắng những chiều đông
Nhìn nước mênh mông khắp mặt đồng
Bát ngát núi xa mờ bóng cọp *
Thăm thẳm trời cao bặt cánh hồng **
Bao độ cà tan cà nở nụ
Mấy mùa lúa rụng lúa đơm bông
Năm tháng mỏi mòn đầu đã bạc
Còn chút lòng son gởi núi sông.

(HT Thích Quảng Độ)

*Mơ bóng “hùm” xám (tức Hoàng Hoa Thám) nơi rừng Yên Thế
** Thúy Kiều mơ bóng Từ Hải:
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm”