CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TOÀN LÀ RÁC RƯỞI CUỘC ĐỜI

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cộng Sản Việt Nam (CSVN) là bản sao của Trung Cộng, nghĩa là Bắc Kinh làm trước thì CSVN bước sau. Có khác chăng chỉ là cách dùng từ. Còn cách làm thì đúc y khuôn thậm chí còn nhờ Đảng Cộng Sản Tàu cho người qua huấn luyện để làm cho “chuẩn”. Một Tổng Bí Thư của đảng CSVN từng nói: “Trung Quốc trụ được thì ta trụ được”. Ý nói cứ làm theo đường lối cai trị của Trung Cộng là “giữ được Đảng” và tiếp tục chế độ độc tài đảng trị để tiếp tục cai trị người dân. Xem được một video nói về “Các quan bà Trung Cộng dùng thủ đoạn đê hèn để thăng quan tiến chức” thì ở chế độ Cộng Sản Việt Nam nào có thua gì – thậm chó còn tệ hơn thế nữa? Mời xem đoạn video dưới đây để biết “chế độ Cộng Sản được tồn tại như thế nào nhé”.

https://vietquoc.org