CÂU LẠC BỘ HÙNG SỬ VIỆT & CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CALIFORNIA: LỄ TRAO GIẢI HỌC SINH SINH VIÊN GƯỢNG MẪU VIỆT NAM KỲ THỨ 7 (Jan 14th.2024)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

“Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu được thành lập vào năm 2010 do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California”

“Sáng Chủ Nhật ngày 14.1.2024 tại Hội trường Báo Người Việt, Westminster, OC, Ban Tổ Chức, Ban Giám Khảo, Các Nhà Bảo Trợ, Hỗ Trợ, Lễ Phát Giải Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu kỳ thứ 7.

Danh Sách Các Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu Kỳ 7:

Cấp Tiểu Học (từ lớp 1-3):

Hạng Nhất: em Trần Bảo Vy (Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng)

Hạng Nhì: em Đặng Tôn Tâm Như ( Murdy Elementary (Dual Language) Hạng Ba: em Nguyễn Emily (TT Giáo Lý Việt Ngữ Cộng Đoàn Thánh Phêrô)

 

Cấp Tiểu Học (từ lớp 4 -6):

Hạng Nhất: em Nguyễn Ethan (Leo Carrillo Elementary)

Hạng Nhì: em Nguyễn Tiến Angeline ( Trường song ngữ DeMile Elementary)

Hạng Ba: em Nguyễn Hiền Hannah (Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam)

Hạng Ba: em Trần Bảo Ngọc (Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng)

 

Cấp Trung Học (lớp 7-9):

Hạng Nhất: em Nguyễn Gia Hân (Trường song ngữ DeMile Elementary) Hạng Nhì: em Keunnemann Keira ( Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam)

Hạng Ba: em Nguyễn Minh (Trường Việt Ngữ Saint Polycap)

Khuyến Khích: em Nguyễn Elizabeth (TT Giáo Lý Việt Ngữ CDD Thánh Phêrô)

Khuyến Khích: em Nguyễn Như An (Trung Tâm Việt ngữ Văn Lang).

 

Cấp Trung Học (10-12):

Hạng Nhất: em Nguyễn Bảo Khôi (University of California, Irvine)

Hạng Nhì: em Nguyễn Hiếu Hugo (Trung Tâm Văn Hóa VN)

Hạng ba: em Lý Angelica ((TT Văn Hóa VN)

Hạng Ba: em Nguyễn Evelyn (Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove)

Khuyến Khích: Các em Đặng Mỹ An (Trường Việt ngữ Ca Dao), em Hồ Kaitlyn ((TT Việt ngữ Văn Lang), em Nguyễn Anh Thư (Portola High School), em Nguyễn Derek (Trường Việt Ngữ Kitô Vua), em Nguyễn Joseph (TT Giáo Lý Việt ngữ CĐThánh Phêrô), em Tạ Susan (Loara High School), em Trịnh Lan Anh (Garden Grove High School) và em Trương Gia Hân Emily (Padua Franciscan High School).

 

Cấp Đại Học:

Hạng Nhất: Nguyễn Ngọc Hân (University of Cali, Irvine)

Hạng Nhì: Võ Tuấn Khôi Albert (University of Cali, Los Angeles).

Hạng Ba: Lê Song Thuận Margaret (University of Cali, San Diego)

Hạng Ba: Nguyễn Mai Thi ( Orange Coast College)

Hạng Ba: Trương Khang Hy Paul (The Ohio State University )

Khuyến Khích: Dương Trung Hiếu (University of Cali, Berkeley)

Khuyến Khích: Nguyễn Toàn (Mt San Antonio College, Pomona)

Khuyến Khích: Vũ Matthew (University pf Cali, Los Angeles)

 

Hậu Đại Học:

Hạng Nhất: Nguyễn An Sophia (University of Cali, Beckeley)

Hạng Nhì: Dương Thị Thùy Vân (University of Cali, Los Angeles)

Hạng Ba: Nguyễn Phúc Loreto Joseph (University of Cali, Los Angeles) Khuến Khích: Nguyễn Hà Hillary (Schoo of Medicine, UC Los Angeles) Khuyến Khích: Vũ Isabelle (University of Southern Cali, Los Angeles)

 

Các Giải Đặc Biệt “Bên Em Đang Có Ta”:

Hạng Nhất: Nguyễn An Sophia (University of Cali, Beckeley)

Hạng Nhì: Dương Thị Thùy Vân (University of Cali, Davis)

Hạng Ba: Nguyễn Ethan (Leo Carrilo, CA)

 

Giải Đặc Biệt “Danh Nhân Nước Việt” Hai Bà Trưng:

Hạng Nhất: Nguyễn Bảo Khôi (University of Cali, Irvine)

Hạng Nhì: Nguyễn Mai Madeline (Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove)

Hạng Ba: Keunnemann Keira (Trung Tâm Văn Hóa VN)

 

Giải Đặc Biệt “Em Yêu Nước Việt”:

Hạng Nhất: Nguyễn Bảo Khôi (University of Cali, Irvine)

Hạng Nhì: Nguyễn Ngọc Hân (University of Cali, Irvine)

Hạng Ba: Nguyễn Phúc Loreto Joseph (University of Cali, Los Angeles & Columbia UC. NY)

Khuyến Khích: Keunnemann Keira (TT Văn Hóa VN)

Khuyến Khích: Nguyễn Anh Thư (Portola High Schoo, California)

 

Giải Hùng Biện:

Hạng Nhất: Nguyễn Phúc Loreto Joseph (UC. Los Angeles & UC. Columbia, NY)

Hạng Nhì: Nguyễn An Sophia (UC. Beckeley, California)

 

Giải Học Tiếng Việt tại Nhà:

Hạng Nhất: Trương Gia Hân Emily (Padua Franciscan High School-Ohio) Hạng Nhì: Nguyễn Anh Thư ( Portola High School, Cali)

Hạng Ba: Trương Khang Hy Paul (The Ohio State University –Ohio)

Hạng Ba: Vũ Matthew (University of Cali, Los Angeles)

 

Giải Honoring Character:

Tiêu biểu: Dương Thị Thùy Vân (UC Davis, Cali)

Nhân Ái: Lý Angelica (TT Văn Hóa Việt Nam)

Giải Phù Đổng: Nguyễn Ethan (Leo Carrilo Elementary California)

Giải Tinh Thần Nguyễn Ngọc Phú:

Hạng Nhất: Nguyễn Evelyn (Mục Vụ Việt Ngữ Garden Grove)

Hạng Nhì: Nguyễn Toàn (Mt San Antonio College Cali Polytechnie UC, Pomona).