BẠN BÈ ANH (Paul Vu)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

Đường ra Xuân Lộc lần sau cùng
Phá chốt giặc thù anh ngã thương
Chân anh nạng gỗ ngày tang biến
Bè bạn ngục tù trại tập trung
Trại tù trải nấm khắp non sông
Giặc phỉ lửa thù xác ngập đồng
Bạn bè chiến hữu thuyền ra biển
Dân tộc đồng bào cửa chắn song
Cướp nhà cướp đất lập nhà giam
Kinh tế lùa dân trung, bắc, nam
Nhân sĩ, đồng bào vào khám lớn
Đòn thù oán hờn khắp trời Nam
Năm hai ngàn, bè bạn về thăm
Danh từ lạ, Việt Kiều bảy lăm
Bạn hiên ngang, vải gấm xa lạ
Đôi nạng gỗ, nước mắt miệng câm…