AUDIO TEST

Posted on by
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Đây là những audio đã upload lên WS. Trong này gồm các original file của TA, original file hiện tôi đang có, và file đã edit, đang đưa ra public. TA nghe thử và cho biết sự khác biệt của các files