30 THÁNG 4 : SIÊU THẢM HỌA (Nguyễn Ngọc Già)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nguyễn Ngọc Già, tức nhà văn Nguyễn Đình Ngọc, nhà đối kháng trong nước, từng có những bài viết về xã hội rất sâu sắc, bị nhà nước Cộng Sản Việt Nam bỏ tù. Khi ra khỏi tù ông nói với đài RFA rằng “Tôi luôn chọn đứng về công lý và sự thật để bênh vực cho người dân oan, tù oan, cũng như cố gắng đưa ra các biện pháp cụ thể để giải quyết những bất công trong xã hội và ứng phó với nhà cầm quyền Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông. Đảng Cộng sản Việt Nam nên cám ơn tôi thay vì bỏ tù tôi.” – Đó là tâm sự của blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật Nguyễn Đình Ngọc, người vừa mãn hạn tù hôm 27 tháng 12 năm 2017Với ngày 30 tháng 4 ông cho là siêu thảm họa: