BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÀ VĂN TRẦN PHONG VŨ VỀ TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM (Lễ Tưởng Niệm lần 52 cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Atlanta, Georgia 1-11-2015)

buprangQD “Từ Cách Sống Tới Cái Chết Của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Hậu Thé Cảm Nhận Được Gì Về Triết Lý Nhân Sinh Của Ông?” Bài thuyết trình Continue Reading …