VAI TRÒ ĐỒNG TIỀN TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM- Hội thoại thời sự kỳ 2 của Giáo sư HUỲNH VĂN LANG & Nhà báo NGÔ ĐÌNH VẬN (Jan.02-2019)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

” Nhà nước cộng sản Việt Nam đã cho Hoa Kỳ thuê Hải cảng Cam Ranh trong vòng 50 năm “

Đây là một tin đặc biệt đã được Giáo sư Huỳnh Văn lang cho biết trong cuộc hội thảo thời sự kỳ 2 với nhà báo Ngô Đình Vận (Jan.02-2019).

Trong dịp này với đề tài chính là :” VAI TRÒ CỦA ĐỒNG TIỀN TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM ” Trong buổi hội thoại này, Giáo sư Huỳnh Văn Lang đã nói về các diễn tiến thời sự & sự lũng đoạn của đồng tiền từ thời Pháp thuộc cho đến 1975. Với sự từng trãi của 1 bậc trưởng thượng đã 98 tuổi đời, từng sinh hoạt qua các lĩnh vực chính trị, kinh tế, tài chánh…Giáo sư Huỳnh Văn Lang đã dùng 1 câu nói của 1 danh nhân Pháp đại ý rằng : ” Đồng tiền có 2 mặt của nó: Một mặt vừa là Ông chủ gian ác, nhưng biết dùng nó, thì mặt kia của đồng tiền trở nên 1 tên đầy tớ trung thành “

Ngoài ra, theo 1 tài liệu đã được giải mật, thì chính tổng thống Richard Nixon là người đã quyết định bỏ rơi VNCH năm 1975.